top of page
IMG_20170419_192403739_HDR.jpg

Værd at vide

Værd at vide som beboer i Høje Gladsaxe

Her er forskellig information, som kan være nyttig for dig som beboer i Høje Gladsaxe.

Ind- og fraflytning

- Indflytning

- Fraflytning

Istandsættelse

A-ordning
- A-ordning med NI-beløb

- B-ordning

Hverdagen i boligen

Bore- og banketider
- Børnegitter

Husdyr

- Hvad betyder det at bo i en almen bolig

- Hvem skal jeg kontakte, hvis der er noget galt i min bolig

- Indeklima

- Information om vinduesrammer, karme og paneler

- Installationer

- Internet og TV

- Råderet 

Øvrig information 

- Elladestandere

- Køb af nøgler, adgangsbrikker og vaskekort

- Parkering

- Skadedyr

Information og sociale aktiviteter

- Aktiviteter

- Beboerklubber og beboerhuset Pulsen

- Fundamentet

- HG-bladet

- Vores HG

Ind- og fraflytning

 

Indflytning

Når du har fået tilbudt en lejlighed, underskrevet kontrakt og betalt indskud og husleje, får vi besked fra boligselskabet om, hvem og hvornår boligen er udlejet til.

Herefter vil du modtage en mail fra os, med en dato og tidspunkt for afhentning af nøgler samt en masse information om den afdeling, du flytter ind i.

På dagen når du henter nøgler, aftaler vi en dato, hvor inspektøren kommer og laver et indflytningssyn.

Det er i den forbindelse vigtigt, at du har udfyldt din fejl- og mangelliste inden indflytningssynet – enten elektronisk eller fysisk papir, alt efter hvilket boligselskabet du bor i.

Du skal være opmærksom på, at flytter du ind i 3B/KAB har afdelingen B-ordning, dette kan have betydning for din indflytning i forhold til evt. istandsættelse.

Se mere her under punktet B-ordning

Fraflytning
Hvis du vil flytte, skal du opsige din bolig i dit boligselskab. Herefter får vi besked om, hvilken dato der skal være fraflytningssyn, og indkalder dig på mail – husk at kigge i din uønsket post.

Hvis du ikke har mail vil du få tilsendt et brev.

Hvis du lejer børnegitter skal du kontakte Inspektørkontoret inden du skal flytte. Lejer du en garage eller andet, så husk at opsige det skriftligt som beskrevet i din kontrakt.

Vil du bytte din bolig, er det også dit boligselskab, du skal kontakte. Lige som ved en almindelig flytning, skal boligen synes, inden du kan bytte.

Hvis du ønsker at få nogle god råd og vejledning inden du skal flytte, kan du kontakte Inspektørkontoret for at lave en aftale om et førsyn.

I indkaldelsen til syn vil der være vedhæftet nogle gode råd – dem kan du også se her:
 

Klargøring af lejemålet

Inden fraflytningssynet skal du tømme dit lejemål, kælderrum, evt. ekstra rum og garage for alt indbo. Til fraflytningssynet skal du aflevere alle nøgler, adgangsbrikker og vaskekort.
 

OBS!!! Er lejemålet, kælderrum, evt. ekstra rum og garage ikke tømt, vil der blive tilkaldt et eksternt firma til rydning og evt. en låsesmed. Dette vil være en udgift, som du kommer til at betale for.
 

Fra det varslede fraflytningssyn har Inspektørkontoret/boligselskabet råderetten over lejemålet.

Selvom du som lejer betaler for istandsættelsesperioden på 14 dage, har du ingen ret til at være i lejemålet, da det skal sættes i stand til den nye lejer.
 

Dette gælder dog ikke i 3B, da der er B-ordning med ud- og indflytning samme dag.

Kontakt evt. dit boligselskab, hvis du ønsker yderligere forklaring på reglerne om istandsættelsesperioden.
 

Har du lavet en aftale med den nye lejer, om overtagelse af indbo eller hvidevare, skal der forelægge en ejerskabserklæring til fraflytningssynet, hvorpå alle ting er noteret og underskrevet af begge parter - denne kan fås hos dit boligselskab.

De ting der evt. skal overtages, skal demonteres eller nedtages og stilles ude på altanen eller haven.

Forefindes denne erklæring ikke, bliver tingene fjernet, og det vil være en udgift, som du kommer til at betale for.

I opsigelsesperioden har du pligt til at fremvise din bolig til evt. kommende lejere, som har fået tilbudt din lejlighed.

Spar penge

Du kan nedsætte udgifterne i forbindelse med din fraflytning, hvis du selv udfører nedenstående:

 • Afvasker alt træværk – fodpaneler, dørindfatninger, døre, køkken- og klædeskabe både indvendigt og udvendigt.

 • Rengøre komfur både indvendigt og udvendigt – herunder bageplader, bradepander og rist.

 • Rengøre/afrime køle-fryseskab både indvendigt og udvendigt – husk bagved, på siderne og under.

 • Rengøre radiatorer, el kontakter, fast installeret belysning, udluftningsventiler og vinduer.

 • Afkalke og rengøre vandhaner, håndvaske, fliser, badekar, gulv, spejle samt toilet.

 • På altanen skal glideskinnerne/riller under skyderuderne været fejet og fri for snavs.

 • Kælder- og ekstrarum og/eller garage skal være tømte og fejede.

 • Nedtage egne opsatte lamper

 • Nedtage gardiner og gardinstænger, persienner og andet afskærmning

 • Fjerne uoriginale viskestykke- og håndklædeholdere

 • Skruer og søm i vægge og lofter skal fjernes

  • (hvis man ikke selv istandsætter, skal der ikke spartles).

Istandsættelse

A-ordning

Som lejer sørger du i boperioden selv for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med vedligeholdelsen. Som lejer er du forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

 Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

Som lejer afholder du udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift – i forhold til boperiodens længde.

Du afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

A-ordning med NI-beløb

NI-beløb er en forkortelse af normalistandsættelsesbeløb.

Når du overtager en bolig med A-ordning med NI-beløb, skal du selv stå for normalistandsættelsen.

Du bestemmer selv, om du vil benytte håndværkere eller lave arbejdet selv, men det skal selvfølgelig udføres håndværksmæssigt korrekt.

Dette vurderer inspektøren ved et syn, og bliver det godkendt, vil du efterfølgende få Ni-beløbet udbetalt.

Beløbet er forskelligt alt efter hvor mange m2 boligen er.

Når du skal flytte, beregner Boligselskabet NI-beløbet, som stilles til rådighed for den nye indflytter.

Du kan også selv vælge at istandsætte din bolig (loft og vægge) ved fraflytning og dermed undgå, at skulle betale resterende NI-beløb.

Afdelingen overtager 1% af NI-beløbet pr. måned op til 100%.

B-ordning (kun i 3B)

Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordningen.

I en afdeling med B-ordning er boligen ikke istandsat ved indflytning, men evt. misligholdelse fra tidligere lejer bliver udbedret inden for 14 dage efter overtagelsen.

Det betyder, at du ikke kan regne med, at kunne flytte ind i lejligheden på overtagelsesdagen.

 

Boligen har en vedligeholdelseskonto, som tilhører lejemålet.

Denne kan du bruge af løbende til f.eks. maling, tapetsering, gulvbehandling (afslibning og 3 x lak). Der må ikke lægges vinyl, fliser eller lign.

 

Du har selv mulighed for at tjekke saldoen på din vedligeholdelseskonto på ”mit kab” eller på din huslejeopkrævning.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af din vedligeholdelseskonto, skal du selv lave aftaler med håndværkerne og vurdere tilbuddene.

Du har også mulighed for selv at udføre f.eks. malerarbejdet. Din egen arbejdsløn og værktøj dækkes ikke af B-ordningen – det er kun maling, tapet og pensler/ruller.

 

For begge muligheder gælder det, at arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført og udgifterne hertil, skal være dokumenteret i form af kvitteringer eller faktura.

Dokumentationen afleveres til inspektøren ved besigtigelsen, som du aftaler med Inspektørkontoret, når arbejdet er færdigt.

 

Du kan få dækket følgende over vedligeholdelseskontoen:

 • Maling af vægge og lofter

 • Tapetsering

 • Maling af træværk inkl. køkkenskabe og døre

 • Fejelister

 • Gulvbehandling – afslibning og 3 x lak

 • I nogle tilfælde, kan du også bruge pengene på badeværelset, hvis fliserne er gamle, dette skal dog altid vurderes og godkendes af inspektøren, inden arbejdet må sættes i gang.Afdelingen betaler for opsætningen og vedligeholdelseskontoen kan bruges til indkøb af fliser.

 • Vinduesrammerne må gerne males hvide. Vælger du at gøre det, skal du være opmærksom på, at så skal alle rammer i hele lejligheden males.Den originale grønne maling kan du få udleveret gratis hos din vicevært.

 • Gulvene på altanen må males i en lys grå farve og væggene hvide.

 • Pladerne over og under vinduerne på altanen er asbestholdige, og må derfor ikke males.

 

Du skal ikke istandsætte boligen ved fraflytning. Men er den misligholdt i bo-perioden, kommer du til at betale for det, når du fraflytter lejligheden.

 

Vær opmærksom på, at vedligeholdelseskontoen lukker den dag, du opsiger din bolig. Hvis du vil male eller lignende i opsigelsesperioden, skal du selv betale.

Hverdagen i boligen

Bore- og banketider

Husk at tage hensyn til dine naboer ved at overholde bore- og banketider.

Der må bores og bankes i disse tidsrum:

Mandag - fredag klokken 8.00 – 19.00

Lørdag klokken 10.00 – 16.00

Søn- og helligdage ALDRIG

Børnegitter

Børnegitter kan lejes til altanen – kontakt Inspektørkontoret

Det koster 500 kr. i depositum + 20 kr. i leje pr. måned fra den måned du bestiller i og indtil den 30. september.

Fra den 1. oktober bliver du opkrævet for et års leje på girokort, som du kan tilmelde betalingsservice.

Når du har bestilt børnegitteret på Inspektørkontoret, kan du dagen efter kontakte din vicevært for at lave en aftale om opsætning.

 

Ønsker du at få nedtaget et børnegitter – kontakt Inspektørkontoret

Hvis du skal flytte, er det en god ide at kontakte Inspektørkontoret i god tid inden din flytning, så du kan få det nedtaget og refunderet dit depositum + evt. for meget indbetalt leje.

Husdyr

Det er ikke tilladt at have hund i Høje Gladsaxe – dette gælder i alle boligselskaber.

Det er tilladt at holde én indekat i Lejerbo, FSB og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe.
 

Du skal have en tilladelse – find den pågældende for din afdeling her Lejerbo, FSB, ABG - print, udfyld og returner den til inspektørkontoret på mail: fdi@fd-hg.dk.

OBS!!! - tilladelsen er først gældende, når den er godkendt og underskrevet af os.

Er du i tvivl om reglerne i din afdeling, kan du finde det i afdelingens husorden.

Hvad betyder det at bo i en almen bolig

Når du bor i en almen bolig, har du både rettigheder, pligter og er medbestemmende.

 Som beboer er du med til at vedtage budgettet for afdelingen og træffe beslutninger om forbedringer, vedligeholdelse, fornyelser og andre tiltag.

Med din stemme er du også med til at vælge en bestyrelse på afdelingsmødet, som afholdes mindst en gang om året.

Det vil fremgå af indkaldelsen til afdelingsmødet, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og du har også selv mulighed for at stille op.

En bestyrelse består af en formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

I din opgang kan du se, hvem der sidder i din afdelingsbestyrelse og i HG-bladet kan du også se hvordan og hvornår du kan få fat i dem. 

 

På afdelingsmødet fremlægges regnskabet og budgettet for det kommende år, ligesom der stemmes om evt. indkomne forslag fra beboere.

 

Til gengæld har du også nogle forpligtelser.

Du får stillet en bolig til rådighed mod betaling af husleje, og det er din pligt at betale den samt vedligeholde boligen i bo-perioden og overholde den til en hver tid gældende husorden.

 

Al drift, vedligehold, fornyelser osv. samt lønninger til personale, finansieres via huslejekronerne dvs. det er en nonprofitorganisation.

Hvem skal jeg kontakte, hvis der er noget galt i min lejlighed

Det er altid din vicevært, du skal ringe til først, hvis der er noget i din lejlighed, der er gået i stykker.

Hvis det ikke er noget, han selv kan lave, vil han sørge for at rekvirere rette fagmand.

Din vicevært er også ham, der kender alt til i afdelingen, og hvor du finder de forskellige faciliteter – f.eks. cykelkælder, vaskeri eller hvor du kommer af med storskrald osv.

Find kontaktoplysninger til viceværterne her

Indeklima
Her får du nogle gode råd til at undgå fugtproblemer og skimmelsvamp.

Det er vigtigt, at du tænker over indeklimaet i din bolig, da det både har betydning for din egen sundhed og helbred samt din boligs vedligeholdelse.

En høj luftfugtighed kan eksempelvis skyldes dårlig opvarmning, indendørs tørring af tøj, madlavning med stor dampafgivelse eller mangel på aftørring af badeværelset og udluftning.
 

Sådan får du en sund bolig

Du skal sørge for udluftning af din bolig et par gange eller tre om dagen med fuldt gennemtræk i 5-10 minutter. Hvis boligens luftfugtighed bliver for høj og/eller temperaturen for lav, kan det medføre fugtproblemer og i værste fald skimmelsvamp.

Sørg for at ventilationerne i din bolig er fri for støv og snavs og husk at tørre badeværelset grundigt af efter hvert bad. Hvis du ikke sørger for det, kan der komme sorte pletter på de malede overflader eller i fugerne imellem fliserne.

Det er vigtigt, at ventilationsåbningerne i stue og værelser står 1,5 til 2 cm åbne.

De kan evt. lukkes, hvis det stormer fra syd.

Du kan selv fjerne mindre forekomster af skimmelsvamp ved brug af Rodalon - lad det sidde lidt inden du begynder at vaske området ned.
 

Dit ansvar som beboer:

Det er dit ansvar at vedligeholde boligen i bo-perioden, og opstår skimmelsvamp alene på grund af boligens indeklima, har du selv ansvaret for at fjerne skimmelsvampen.

Hvis det skyldes byggetekniske problemer er det boligselskabets ansvar. Det kan eksempelvis være utætheder i bygningens konstruktion som beton, tag eller fundament.

Information om vinduesrammer, paneler, karme og skabe

Vinduesrammer

Vinduesrammerne er malet i en grøn farve, og ønsker du, at friske dem op, kan du hente den grønne maling gratis hos din vicevært.

Vil du derimod male dem hvide, skal du selv købe træmalingen, og de må kun males ind til glasset – altså hverken imellem glaslagene eller på ydersiden.

Ændre du farven, skal du være opmærksom på, at så skal alle rammer i hele lejligheden males, så det får et ensartet udtryk.

 

Karme og køkkenskabe

Karme og køkkenskabe er som standard malet i en lys grå – farvekode S 1000-N

Du må gerne ændre farven. Ændre du farven på karmene, skal du være opmærksom på, at så skal alle karme i hele lejligheden males i samme farve, så det får et ensartet udtryk.

 

Paneler

Spørg Inspektørkontoret om reglerne i dit boligselskab.

Installationer

 Hvis du ønsker at få installeret opvaskemaskine eller en vaskemaskine i din lejlighed, skal du tage kontakt til din vicevært. 

Han vil udlevere en forhåndsgodkendelse til dig, hvorefter du kan kontakte et autoriseret VVS firma.

Da boligerne er fra 1964, er der kun indlagt to faser (el), og der er ingen jord, da der benyttes et falsk nul. Derfor skal der altid benyttes en autoriseret elektriker.

Når det er på plads, skal du kontakte Teknisk Afdeling og lave en aftale med dem, så de kan lave den endelig godkendelse af installationen. 

Det er vigtigt, at du følger denne procedure, da det ellers kan have store konsekvenser, hvis der skulle ske en vandskade, og det viser sig, at installationen ikke er godkendt – så er det dig der kommer til at betale for skaden, og det kan være en bekostelig affære.

Hvis du ønsker at få en tørretumbler, skal du vælge en med kondens tørring, da der ikke er mulighed for at lave et aftræk.

Internet og TV

Lejerbo betaler et fast beløb, som kan benyttes enten til internet eller tv-kanaler.

Lejerbo har lavet en aftale med Fibia/Waoo på både TV og Internet.

Kontakt Fibia/Waoo, hvis du ønsker tilvalg eller har andre spørgsmål til aftalen.

 

ABG, AAB, FSB og 3B har TV delen hos YouSee, og du betaler for grundpakken over huslejen.

Ønsker du en større pakke, skal du kontakte YouSee direkte for at lave en aftale.

Vil du opsige grundpakken, skal du kontakte Inspektørkontoret på mail.

I disse afdelinger vælger du selv, hvilken netudbyder du ønsker.

Råderet

Når du lejer en bolig, har du råderet over din bolig – den individuelle råderet eller den kollektiv råderet.

Den individuelle råderet

Du har mulighed for at lave forbedringer eller forandringer i din bolig og selv betale for det.

Husk!!!, skriftligt at søge om tilladelse i dit Boligselskab inden du går i gang.

Der skelnes mellem en forbedring og forandring – en forbedring skal ikke retableres ved fraflytning men det skal en forandring, hvis det vurderes, at det kun har haft interesse for dig.

 

Den kollektive råderet

Den kollektive råderet er en fælles beslutning for afdelingen.

Dvs. er det på et afdelingsmøde vedtaget, at beboere f.eks. kan få lavet køkkener over den kollektive råderet, betyder det, at du imod et månedligt tillæg over din husleje kan få udskiftet dit køkken.

Øvrig information

Elladestandere - tilmelding

Ladestanderne er placeret som vedtaget ved Høje Gladsaxe nr 106 2 stk (3B)

Garagegård 13 4 stk (ABG og FSB Gladsaxe) og garagegård 16 4 stk (AAB og Lejerbo)

 

Beboere i Høje Gladsaxe må lade på alle standerne og de fem afdelinger deler overskuddet ligeligt.

For at kunne oplade fra disse skal man registreres på inspektørkontoret. Overskuddet benyttes til at finansiere ladestanderne.

 

Man skal sende en mail med navn, adresse og telefonnummer til fdi@fd-hg.dk og bede om at blive registreret.

 

Man vil snarest herefter blive oprettet som medlem af HG team på Monta appen. Som medlem modtager i invitationslink til en Monta app. I skal oprette jer som bruger og tilknytte jeres betalingskort.

 

Man skal bruge sit eget type 2 ladekabel.

 

Prisen er spotprisen som vi betale til Andel energi med tillæg på 1,10 kr til at finansiere anlægget. Læg mærke til de meget forøgede priser fra 17-21 så husk at holde øje med elprisen og lad gerne når det blæser. Yderligere spørgsmål kan rettes til inspektørkontoret.

Køb af nøgler, adgangsbrikker og vaskekort

 • Mister du eller ønsker flere hoveddørsnøgler, skal du kontakte en låsesmed.

 • Bor du i en afdeling, hvor der bruges adgangsbrikker, skal du skrive en mail til Inspektørkontoret på fdi@fd-hg.dk. Adgangsbrikker koster 100 kr. stykket. Der er i nogle afdelinger begrænsninger på, hvor mange man må have pr. hustand.

 • Mister du dit vaskekort, er det også på Inspektørkontoret du skal henvende dig – gerne på mail fdi@fd-hg.dk. Vaskekortet koster 100 kr.

 • Nøgler i de forskellige afdelinger til f.eks. elevator eller kælder købes også på Inspektørkontoret.

Der er forskellige priser alt efter hvilken afdeling du bor i og i enkelte afdelinger, er det din vicevært der står for udlevering og salg – spørg Inspektørkontoret.

 

OBS!!! Det er kun den lejer der står på lejekontrakten, der kan købe og få udleveret ovenstående – der skal fremvises sundhedskort.

Parkering i Høje Gladsaxe

Biler med hvide plader og papegøjeplader:

Det er gratis at parkerer inden for de optegnede båse i Høje Gladsaxe.

 

Gulplade biler over 1700 kg egenvægt:

Du kan parkere på p-pladsen bag ved OK tanken og Lidl.

Har du en gulplade bil, er der desuden mulighed for at leje en plads i nogle af garage gårdene – kontakt Inspektørkontoret på fdi@fd-hg.dk for yderligere information.

 

Motorcykler:

Se skilte med anvisninger

 

Ved flytning:

Hvis du skal flytte ind eller ud af Høje Gladsaxe, er der mulighed for at få en p-tilladelse (flyttekort) til bilen eller traileren – den får du på Inspektørkontoret i vores åbningstid.

Det er vigtig at tilladelsen er synlig for parkeringsvagten.

 

Trailere og campingvogne:

Det er ikke tilladt at parkere trailere og campingvogne

Skadedyr
Rotter​

Væggelus​

Mosegrise​

Klanner​

Møl

Mus

 • Mus i boligen skal du selv tage dig af - evt. ved brug af musefælder

 

Sølvfisk og Skægkræ

Sølvfisk og Skægkræ er noget du selv skal behandle, og du får her noget information og gode råd.

 • Sølvfisk kan forholdsvist nemt udryddes med hyppig støvsugning, især langs paneler og helt ud i hjørnerne, så hjemmet holdes fri for støv og andre små-partikler, som de kan lave af – husk at smide posen ud bagefter. Almindelig rengøring skal der også til, og det er vigtigt at huske, at rense afløb for sæberester og afkalke badeværelset da kalken tiltrækker ”snavs” som de også godt kan lide. Til sidst er det vigtigt, at minimere fugt ved at udlufte din bolig 3 x dagligt.

 • Skægkræ er en slægtning til sølvfisken og kan være lidt mere genstridig at få bugt med. Det kan være ubehageligt eller føles ulækkert at have skægkræ i boligen, men de er ikke farlige, og de er uskadelige for mennesker.

Generelt gælder de samme råd som til bekæmpelsen af sølvfisk, men det kan tilføjes, at hvis man finder det sted, hvor de holder til, kan man lokke dem frem med et proteinrigt mel og fange dem i en limfælde, som kan købes i byggemarkeder.

 

Det der er det største problem med begge arter er, at de ikke er særlige hyggelige at have i hjemmet. Men i et vist omfang må vi acceptere, at de er der, og holde dem nede på et tåleligt niveau.

Information og sociale aktiviteter

Aktiviteter

Hvert år er der flere store begivenheder for alle beboere i Høje Gladsaxe. Der er Sankt Hans Aften på bålpladsen og en børne julefest og en pensionist julefest. Derudover er der forskellige ture. Det arrangeres af et fælles aktivitetsudvalg. Se opslag i opgangene eller kontakt din afdelingsbestyrelse, hvis du vil høre mere. 

Beboerklubber og beboerhuset Pulsen

Engagerede beboere i hver afdeling har lavet et bredt udvalg af beboerklubber.

Der er alt fra motion/fitness til billard, hobby, vin- og fotoklub, som alt sammen er baseret på frivillige kræfter. Se opslag i din opgang og i HG-bladet, hvad der er af klubber i din afdelingen. Her kan du også se kontaktoplysninger, så du kan tilmelde dig.

I Høje Gladsaxe er der et fælles beboerhus Pulsen, hvor der er forskellige aktiviteter. Du kan også selv starte aktiviteter for dig og dine naboer. Kontakte Majbrit Mouridsen på telefon 24919435.

Se programmet for Pulsen her.

Fundamentet

Fundamentet er et værested i Høje Gladsaxe. Det er et samarbejde mellem Fællesdriften, Haraldskirken og Gladsaxe Kommune. Her kan man møde andre, være sammen om fælles aktiviteter. og få hjælp og støtte Der kan købes morgenmad og frokost. Åbningstider man- torsdag 9-15 og fredag 9-14. Adressen er Høje Gladsaxe 71.

HG-bladet

I vores beboerblad kan du finde information om, hvad der sker i din afdeling, nyttige informationer og de mange aktiviteter, som foregår i området.

Se bladene elektronisk her.

Vores HG 

Vores HG er et samarbejde mellem de fem boligorganisationer og Gladsaxe Kommune. Her er medarbejdere, der arbejder for at understøtte fællesskaber i området og bygge bro til tilbud i kommunen. Vi holder til i BIBLIOTEK+. Du kan altid finde os onsdage og torsdage mellem kl. 16 og 18, hvor vi står klar til at hjælpe med at starte aktiviteter, finde fællesskaber eller den rette person i kommunen. 

 

Se mere på vores hjemmeside, hvor du også kan finde kontaktoplysninger på de enkelte medarbejdere. 

Ind- og fraflytning
Istandsættelse
Hverdagen i boligen
Øvrig information
Infomation
udsigt_edited.jpg
SValegang.png
bottom of page